£0.00(0 items )

No products in the cart.

097.737.0039

Dịch vụ

Ảnh cưới trọn gói

Trang điểm cô dâu

Chụp Hình cưới

Bán và cho thuê áo cưới

Bảng giá

Gói 1

5.000.000 đồng
 • thời gian0,5ngày
 • alubum
 • Ảnh lớn
 • Coppy file gốc
 • slide chiếu nhà hàng
 • trang điểm
 • xe di chuyển

Gói 2

7.000.000 đồng
 • thời gian0,5ngày
 • alubum
 • Ảnh lớn
 • Coppy file gốc
 • slide chiếu nhà hàng
 • trang điểm
 • xe di chuyển

Gói 3

9.000.000 đồng
 • thời gian0,5ngày
 • alubum
 • Ảnh lớn
 • Coppy file gốc
 • slide chiếu nhà hàng
 • trang điểm
 • xe di chuyển

gói 4

12.000.000 đồng
 • thời gian0,5ngày
 • alubum
 • Ảnh lớn
 • Coppy file gốc
 • slide chiếu nhà hàng
 • trang điểm
 • xe di chuyển